A kecskeméti Fiatal Demokraták csökkentenék a közmeghallgatások és a közgyűlések számát

A koronavírus-járványra hivatkozva úgy módosítanák a szabályokat, hogy elég legyen évente csak egyszer közmeghallgatáson meghallgatni a kecskemétiek ügyes-bajos dolgait.
A városi közgyűlések kötelező számát hasonlóan csökkentenék, évi kilencről hatra.

A koronavírus-járvány felforgatta a világunk működését. A vírus miatt leállt egy időre a gazdaság, a turizmus és megbénult az intézményes politikai működés is. Felértékelődtek ezzel szemben a kommunikációnak azok a fórumai, ahol nélkülözhetők a személyes találkozók. A nyilvános tér ezzel szemben nem beszűkült, hanem ellenkezőleg, nyitottabbá vált. Legalábbis bizonyos dimenziókban.

Egy demokratikus társadalom alapja a nyílt kommunikáció, mert a csoportos döntések előnyösebbek, mint az egyszemélyi hatalom döntései. Hogy vizsgálódni, kommunikálni és kérdezni lehessen, ahhoz nyílt és rendszeres fórumokra van szükség (akár online): városi közgyűlésekre, lakossági fórumokra, közmeghallgatásokra, választási vitákra, szabad és sokszínű sajtóra. A technikai feltételek – már Kecskeméten sem – szabad, hogy akadályt jelentsenek.

Nem nagyon kíváncsiak a kecskeméti emberek ügyes-bajos dolgaira

A veszélyhelyzet feloldását követően július 2-án ülésezik ismét a kecskeméti közgyűlés. Közel 70 napirendi pontot tárgyalnak, melyek közül az egyikben módosítanák a szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ). Az SZMSZ fontos dokumentum az önkormányzatok működésében, mert többek között ebben azt is tudják szabályozni, hogy mennyire működjön nyitott formában a helyi döntéshozatal a polgárok előtt.

A közmeghallgatások és a közgyűlések számát azzal az indoklással csökkentenék, hogy a koronavírus-járvány megköveteli a rugalmasabb működést. A változtatás nem tartalmaz azonban alternatív módszereket arra vonatozóan, hogy a vírusra tekintettel, ne a nyilvánosság fórumait szabják szűkebbre.
Ezt követően elegendő lesz tehát a korábbi két közmeghallgatás helyett csak egyszer közvetlenül meghallgatni a helyi polgárokat.

A teljes cikk itt olvasható: https://kecsup.hu/2020/06/a-kecskemeti-fiatal-demokratak-csokkentenek-a-kozmeghallgatasok-es-a-kozgyulesek-szamat/